Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER v znení Dodatku č. 3

13-08-2010

Číslo schémy: DM - 8/2010

Trvanie 30.5.2012 – 30.06.2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Link na neaktuálnu verziu
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)