Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ (opatrenie 5.3.1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení jej dodatkov č. 1, 2

09-03-2010

Číslo schémy: DM - 3/2010

Platnosť a účinnosť schémy: 05. 12. 2012 do 31.12.2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)