Facebook Statistics
Značka Kvality


Domáce zvieratá pri prenose ochorenia COVID-19 nehrajú žiadnu úlohu

06-05-2020
Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) zverejnila koncom apríla aktualizované stanovisko o možnom prenose COVID-19 z domácich zvierat na človeka. Záver stanoviska znie, že v súčasnosti stále neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že hospodárske či domáce zvieratá hrajú epidemiologickú rolu pri šírení ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené vírusom SARS-CoV-2.Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood