Facebook Statistics
Značka Kvality

Upozornenie pre MAS k Indikatívnym harmonogramom výziev na rok 2020

22-10-2019
RO pre IROP upozorňuje miestne akčné skupiny, ktoré disponujú platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD (Výzva IROP-PO5-SC511/512-2018-28), na povinnosť zverejniť Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra 2019 ...