Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na prekladanie ŽoNFP na financovanie prevázdkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51

30-08-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)