Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Integrovaný regionálny operačný program bol schválený Európskou komisiou dňa 18.12.2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)