Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

13-02-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)