Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre územie UMR Banská Bystrica, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

12-12-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)