Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

21-12-2016

č.IROP-PO1-SC122-2016-15

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)