Facebook Statistics

Odbor zahraničnej koordinácie

Klenovecký syrec získal chránené zemepisné označenie

16-01-2015

Do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení pribudol 14. januára 2015 nový výrobok s názvom Klenovecký syrec (CHZO), polotvrdý zrejúci syr v tvare bochníka. Základnou surovinou na jeho výrobu je ovčie alebo kravské mlieko, pričom výroba prebieha priamo na salaši, farme či v mliekarňach. Povrch syra je uzavretý s osobitnou mozaikou v podobe vtlačeného kruhu, v ktorom je kríž alebo štvorlístok. Údený a neúdený syr sa odlišuje hlavne farbou a vôňou. Údený Klenovecký syrec má mierne žltú až zlatožltú farbu, charakteristickú dymovú arómu a mierne vyšší obsah soli (o 1 %). Neúdený Klenovecký syrec je bielej až smotanovo-bielej farby bez dymovej vône. Štruktúrou a konzistenciou sa však od seba nelíšia.

Slovenská republika tak má zapísaných už 17 názvov výrobkov v systéme „Politika kvality EÚ“. Okrem už spomínaného výrobku s názvom Klenovecký syrec (CHZO) v kategórii chránené zemepisné označenie má Slovenská republika zapísaných 7 názvov v kategórii zaručená tradičná špecialita, osem v kategórii chránené zemepisné označenie a jeden v kategórii chránené označenie pôvodu. Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood