Facebook Statistics

Uznesenie č. 27

22-11-2019

Uznesenie č. 26

16-09-2019

Uznesenie č. 25

21-08-2019

Uznesenie č. 24

08-08-2019


Uznesenie č. 23

10-06-2019

Uznesenie č. 22

20-05-2019

Uznesenie č. 21

27-02-2019

Uznesenie č. 20

07-12-2018


Uznesenie č. 19

05-12-2018


Uznesenie č. 17

25-04-2018

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood