Prezentácie Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

19-05-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 pripravilo informačné dni konané v Trenčíne, Trnave, Prešove, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave a v Nitre. Na týchto informačných dňoch predstavil IROP minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pán Ľubomír Jahnátek spolu s generálnym riaditeľom Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja pánom Viktorom Veselovským a s generálnym riaditeľom Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb pánom Martinom Barbaričom. Tu uverejňujeme fotografie z jednotlivých informačných dní spolu s jednotlivými prezentáciami.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)