Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2023

Kontrakt č. 1092/2022/MPRVSR-930

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum


Kontrakt č. 1094/2022/MPRV SR-520

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 1097/2022/MPRVSR-710

Národné lesnícke centrum

Kontrakt č. 1141/2022/MPRV SR-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 1144/2022/MPRV-610

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií