Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2017

Kontrakt č. 100/2017-640/MPRV SR.

Agroinštitút Nitra, štátny podnikKontrakt č. 465/2016-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Kontrakt č. 480/2016-611/MPRV SR

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Kontrakt č. 568/2016-310/MPRV SR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum