Kontrakty

Kontrakty na rok 2015

Kontrakt č. 473/2014-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Kontrakt č. 98/2015-640/MPRV SR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik