Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2013

Kontrakt č. 12/2013-640/MPRVSR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Kontrakt č. 301/2012-640/MPRV SR

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 305/2012-310/MPRV SR

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva


Kontrakt č. 318/2012-820/MPRV SR

Výskumný ústav potravinárskyKontrakt č. 328/2012-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 329/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 330/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 331/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 332/2012-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 34957/2012 CEZ: 467/2012 – 610/MPRV SR

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií