Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2009


Kontrakt č. 02/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 03/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 04/2009-500

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 05/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 06/2009-500

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 35615 / 2008

Agentúra pre rozvoj vidiekaKontrakt č. 5197/2008-620

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 5200/2008-620

Výskumný ústav potravinársky


Kontrakt č. 608/2009-710

Národné lesnícke centrum


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood