Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2009


Kontrakt č. 02/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 03/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 04/2009-500

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 05/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 06/2009-500

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 35615 / 2008

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inováciíKontrakt č. 5197/2008-620

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 5200/2008-620

Výskumný ústav potravinársky


Kontrakt č. 608/2009-710

Národné lesnícke centrum