Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2009


Kontrakt č. 02/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 03/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 04/2009-500

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 05/2009-500

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 06/2009-500

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 35615 / 2008

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inováciíKontrakt č. 5197/2008-620

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 5200/2008-620

Výskumný ústav potravinársky


Kontrakt č. 608/2009-710

Národné lesnícke centrum


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood