Facebook Statistics
Značka Kvality
Poľnohospodárstvo

V sekcii nájdete informácie, ktoré sa týkajú pestovania rastlinných komodít - signalizačné, situačné a výhľadové správy, dokumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva. Sekcia Vám ponúka informácie o bezpečnosti a označovaní potravín, dôležité informácie pre spotrebiteľov, legislatívu vzťahujúcu sa na jednotlivé potravinárske komodity, biopotraviny, ale aj rôzne štatistické údaje obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Záujemcovia tu nájdu pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Organic Marketing Forum 2010

10-03-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady

26-02-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciuOpakované oznámenie pre výrobcov potravín na Slovensku

19-10-2009
Podľa článku 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 môžu členské štáty na svojom území, prechodne do 19. januára 2014, povoliť používanie vitamínov a minerálnych látok,...


4. Národná výstava hospodárskych zvierat

18-08-2009
Tradične, už po štvrtýkrát v poradí, počas medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX sa pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR Stanislava Becíka bude konať Národná výstava hospodárskych zvierat.

Európska komisia informuje výrobcov o možnostiach zníženia obsahu akrylamidu v tepelne ošetrených potravinách

30-07-2009
Konfederácia potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA - Confédération des industries agro-alimentaires de l´ue) v úzkej spolupráci s národnými inštitúciami členských štátov a Európskou komisiou vytvorili tzv. "toolbox", v ktorom sa zaoberajú možnosťami zníženia obsahu akrylamidu v potravinách, tak pri komerčnej produkcii a spracovaní potravín, ako aj pri tepelnom spracovaní potravín v domácnostiach. Na základe tohto materiálu boli pre jednotlivé sektory potravinárskeho priemyslu vypracované brožúrky, v ktorých sa výrobcom predkladajú viaceré spôsoby znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. Jednotlivé brožúrky sú k dispozícii na stránke Európskej komisie v 22 jazykoch, vrátane slovenčiny.

Program „Školské ovocie“

24-07-2009
www.skolskeovocie.sk

Dni poľa na skúšobných staniciach ÚKSÚP

17-06-2009
Skúšobné stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave každoročne usporadúvajú „Dni poľa“, ktoré organizujú v spolupráci...


Sprísnenie opatrení na zabránenie šírenia háďatka borovicového z Portugalska

09-06-2009
Návrh Komisie na zlepšenie a sprísnenie kontroly portugalského dreva a drevného obalového materiálu premiestňovaného v rámci členských krajín, hlavne k zabráneniu šírenia regulovaného škodlivého organizmu háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus)...

Pozvánka na konferenciu o ovocí

22-04-2009
Aktuálne otázky v oblasti podpory pre pestovateľov ovocia
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood