Facebook Statistics
Značka Kvality
Poľnohospodárstvo

V sekcii nájdete informácie, ktoré sa týkajú pestovania rastlinných komodít - signalizačné, situačné a výhľadové správy, dokumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva. Sekcia Vám ponúka informácie o bezpečnosti a označovaní potravín, dôležité informácie pre spotrebiteľov, legislatívu vzťahujúcu sa na jednotlivé potravinárske komodity, biopotraviny, ale aj rôzne štatistické údaje obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Záujemcovia tu nájdu pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Oznam

28-03-2012
Na stránke potravinárstvo a obchod v časti Obchod, štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 28.3.2012 zverejnená...

Oznam

23-03-2012
Na stránke potravinárstvo a obchod v časti Obchod, ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci bolo zverejnené...

Výrobky Značky kvality SK na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012

15-03-2012
Foto: Výrobky Značky kvality SK  na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012V dňoch 28.-2.3.2012 sa v Českej republike v Brne uskutočnil v poradí už 28. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. ktorý má už takmer štyridsať ročnú tradíciu.

Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012

27-01-2012
Foto: Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK  pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2004 zahájilo Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ZNAČKA KVALITY SK s cieľom upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny.

Úspech slovenských výrobkov v Ženeve

09-12-2011
Foto: Úspech slovenských výrobkov v ŽeneveDňa 1. decembra 2011 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uskutočnil už 11. ročník prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE.

Oznam

09-12-2011
Dňa 9.12.2011 bol na stránke odboru obchodu a propagácie v časti „Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami"...

Oznam

23-11-2011
Na stránke odboru obchodu a propagácie v časti "Ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci" v časti "Ceny v rámci EÚ" boli dňa 23.11.2011 zverejnené...

Oznam

15-11-2011
Na stránke odboru obchodu a propagácie v časti "Ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci" v časti "Ceny v SR" boli dňa 15.11.2011 zverejnené pravidelné mesačné prehľady...

Slovenské výrobky na potravinárskom veľtrhu ANUGA 2011 v Kolíne nad Rýnom

19-10-2011
V dňoch 8. – 12. októbra 2011 sa v nemeckom Kolíne nad Rýnom konala najvýznamnejšia Medzinárodná potravinárska výstavy ANUGA 2011.

Oznam

18-10-2011
na stránke odboru obchodu a propagácie v časti „Ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci“ v časti „Ceny v SR“ boli dňa 14.10.2011 zverejnené...

Oznam

01-07-2011
na stránke odboru obchodu a propagácie v časti „Proexportná politika“ bol zverejnený materiál „Analýza, predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov do tretích krajín“, ktorý by mal čiastočne prispieť k lepšej orientácii slovenských vývozcov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov pri vývoze do krajín mimo EÚ.

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie Značky kvality SK

02-05-2011
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas výstavy AGROKOMPLEX 2011 v Nitre slávnostne udeľovať ocenenia...

Zmeny v uplatňovaní programu „Školské ovocie“

05-01-2011
Od 1. januára 2011 vstúpilo do účinnosti nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z.z. z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood