Facebook Statistics
Značka Kvality
Poľnohospodárstvo

V sekcii nájdete informácie, ktoré sa týkajú pestovania rastlinných komodít - signalizačné, situačné a výhľadové správy, dokumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva. Sekcia Vám ponúka informácie o bezpečnosti a označovaní potravín, dôležité informácie pre spotrebiteľov, legislatívu vzťahujúcu sa na jednotlivé potravinárske komodity, biopotraviny, ale aj rôzne štatistické údaje obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Záujemcovia tu nájdu pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Stretnutie ministerstva so zástupcami chovateľov hospodárskych zvierat

01-07-2016
Stretnutie ministerstva so zástupcami chovateľov hospodárskych zvieratBratislava 1. júla 2016 – Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva rokovali s Uznanými chovateľskými organizáciami o zefektívnení ich fungovania ako aj o užšej možnosti spolupráce.

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci

30-06-2016
Vystúpenie ministerky Gabriely Matečnej na odbornej konferenciiVystúpenie ministerky Gabriely Matečnej na odbornej konferencii v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚRegionálna výstava oviec a kôz - Kamenica 2016

24-06-2016
Foto: Regionálna výstava oviec a kôz - Kamenica 2016Na farme Kamenica (okres Sabinov) u manželov Angelovičových sa dňa 17. júna 2016 konala Regionálna výstava oviec a kôz spojená s Nákupným trhom baranov.

Výrobky z ovčieho a kozieho mlieka sú bezpečné

22-06-2016
Foto: Výrobky z ovčieho a kozieho mlieka sú bezpečnéBratislava, 22. júna 2016 – Chov oviec a kôz vo voľnej prírode podlieha prísnemu zdravotnému dohľadu. Doteraz bolo vyšetrených 370 vzoriek mlieka. Ani v jednom prípade sa nepotvrdila prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Mlieko, bryndza, ovčie a kozie syry, ale aj žinčica sú úplne bezpečné.

Ministerka Matečná na rokovaní so Zväzom cukrovej repy Slovenska

19-05-2016
Foto: Ministerka Matečná na rokovaní so Zväzom cukrovej repy SlovenskaMinisterka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutiaso Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska dňa 19.5.2016. Hlavnou témou boli možnosti podpory a stabilizácie tohto sektoru a predídenie situáciepodobnej v mliečnom sektore...


Oznam

18-06-2012
Na stránke odboru potravinárstva a obchodu, v časti obchod bol dňa 18.6.2012 zverejnený Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v máji 2012,...

Oznam

31-05-2012
Na stránke odboru potravinárstva a obchodu, v časti obchod bol dňa 31.5.2012 zverejnený dokument Aktualizácia predpokladov a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov do tretích krajín.

Oznam

31-05-2012
Na stránke odboru potravinárstva a obchodu, v časti obchod bol dňa 31.5.2012 zverejnený Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien potravín v januári až apríli 2012,...


Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín

26-04-2012
Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zorganizovali seminár „Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín“, ktorý sa konal dňa 28. marca 2012 v Agroinštitúte š.p. v Nitre.

Oznam

23-04-2012
Na stránke odboru potravinárstva a obchodu, v časti obchod bol dňa 23.4.2012 zverejnený pravidelný prehľad o mesačnom vývoji priemerných indexov HICP potravín v EÚ 27 za január až marec 2012

Oznam

16-04-2012
Na stránke potravinárstvo a obchod v časti Obchod, ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci bol dňa 16.4.2012 zverejnený...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood