Facebook Statistics
Poľnohospodárstvo

V sekcii nájdete informácie, ktoré sa týkajú pestovania rastlinných komodít - signalizačné, situačné a výhľadové správy, dokumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva. Sekcia Vám ponúka informácie o bezpečnosti a označovaní potravín, dôležité informácie pre spotrebiteľov, legislatívu vzťahujúcu sa na jednotlivé potravinárske komodity, biopotraviny, ale aj rôzne štatistické údaje obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Záujemcovia tu nájdu pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Oznam

31-05-2012
Na stránke odboru potravinárstva a obchodu, v časti obchod bol dňa 31.5.2012 zverejnený Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien potravín v januári až apríli 2012,...


Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín

26-04-2012
Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zorganizovali seminár „Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín“, ktorý sa konal dňa 28. marca 2012 v Agroinštitúte š.p. v Nitre.

Oznam

23-04-2012
Na stránke odboru potravinárstva a obchodu, v časti obchod bol dňa 23.4.2012 zverejnený pravidelný prehľad o mesačnom vývoji priemerných indexov HICP potravín v EÚ 27 za január až marec 2012

Oznam

16-04-2012
Na stránke potravinárstvo a obchod v časti Obchod, ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci bol dňa 16.4.2012 zverejnený...

Oznam

28-03-2012
Na stránke potravinárstvo a obchod v časti Obchod, štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 28.3.2012 zverejnená...

Oznam

23-03-2012
Na stránke potravinárstvo a obchod v časti Obchod, ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci bolo zverejnené...

Výrobky Značky kvality SK na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012

15-03-2012
Foto: Výrobky Značky kvality SK  na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012V dňoch 28.-2.3.2012 sa v Českej republike v Brne uskutočnil v poradí už 28. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. ktorý má už takmer štyridsať ročnú tradíciu.

Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012

27-01-2012
Foto: Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK  pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2004 zahájilo Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ZNAČKA KVALITY SK s cieľom upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny.

Úspech slovenských výrobkov v Ženeve

09-12-2011
Foto: Úspech slovenských výrobkov v ŽeneveDňa 1. decembra 2011 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uskutočnil už 11. ročník prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE.

Oznam

09-12-2011
Dňa 9.12.2011 bol na stránke odboru obchodu a propagácie v časti „Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami"...

Oznam

23-11-2011
Na stránke odboru obchodu a propagácie v časti "Ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci" v časti "Ceny v rámci EÚ" boli dňa 23.11.2011 zverejnené...

Oznam

15-11-2011
Na stránke odboru obchodu a propagácie v časti "Ceny v dodávateľskom potravinovom reťazci" v časti "Ceny v SR" boli dňa 15.11.2011 zverejnené pravidelné mesačné prehľady...
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood