Facebook Statistics

Agrorezort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

08-08-2022
Zdroj foto: ilustračné/TASRPoľnohospodári už môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude komplexne riešiť túto problematiku.

Hlásenie škôd zverou na poľnohospodárskej pôde

08-08-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo možnosť elektronického nahlásenia škôd zverou na poľnohospodárskej pôde.

Situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia

05-08-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa Hydina a vajciaDňa 5.8.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch hydiny, produkcií jatočnej hydiny, hydinového mäsa a hydinových vajec k 31. 12. 2021. Súčasťou správy sú hmotné bilancie ponuky a dopytu po hydinovom mäse a konzumných vajciach s výhľadom bilančných ukazovateľov pre rok 2022 a informácie o situácii s hydinou a vajcami v EÚ.

Situačná a výhľadová správa - Obilniny

19-07-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - ObilninyDňa 19. 7. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Obilniny. Poskytuje analýzu trhu obilnín v Slovenskej republike vrátane bilancií ponuky a dopytu jednotlivých obilnín za rok 2021. Obsahuje údaje o osevných a zberových plochách, priemernej hektárovej úrode, produkcii, stave zásob, spotrebe a zahraničnom obchode. Mapuje vývoj priemerných cien, objem výroby mlynských výrobkov, odbytové ceny mlynárskych a pekárenských výrobkov.

Situačná a výhľadová správa - Kozy

15-07-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - KozyDňa 15.7.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Kozy. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch kôz, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe kozieho mäsa na Slovensku k 31.12.2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia kozieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa - Ovce

15-07-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - OvceDňa 15.7.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Ovce. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch oviec, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe ovčieho mäsa, mlieka a vlny na Slovensku k 31.12.2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia ovčieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukor

10-06-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukorSituačná a výhľadová správa bola uverejnená dňa 10.6.2022. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s cukrovou repou a cukrom, o pestovaní cukrovej repy, vlastných nákladoch a výnosoch cukrovej repy. Zverejňuje údaje o výrobe cukru, jeho spotrebe, ponuke a použití. Uvádza zahraničný obchod a ceny cukrovej repy a cukru. Poskytuje informácie o situácii s cukrovou repou a cukrom v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa - Mlieko

30-05-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - MliekoDňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve vyrobeného mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie surového kravského mlieka, prírodných syrov, sušeného odtučneného mlieka a masla.

Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá

30-05-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatáDňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch HD, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe hovädzieho a teľacieho mäsa na Slovensku k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia hovädzieho a teľacieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa - Jatočné ošípané

30-05-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - Jatočné ošípanéDňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočné ošípané. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavov ošípaných, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe bravčového mäsa na Slovensku k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia bravčového mäsa.

Sebestačnosť agropotravinárskych komodít

20-09-2021
Foto: Sebestačnosť agropotravinárskych komodítJednou z najdiskutovanejších tém týchto dní je potravinová sebestačnosť Slovenska. Naša krajina má produkčný potenciál na zabezpečenie dostatočnej surovinovej základne viacerých agropotravinárskych komodít, no pri mnohých komoditách nedosahuje žiadúcu úroveň a pri niektorých postupne klesá. Príkladom sú zemiaky, bravčové mäso, ovocie mierneho pásma, zelenina.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019

26-09-2020
Foto: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelenú správu), pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne pripravuje NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood