Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Vlčan rokoval v Izraeli o spolupráci

25-05-2022
Foto: Minister Vlčan rokoval v Izraeli o spolupráciMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) plánuje prehĺbiť spoluprácu s Izraelom vo viacerých oblastiach poľnohospodárstva. V dňoch 23. – 24. 5. 2022 minister Samuel Vlčan rokoval v Tel Avive s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Izraela, Odedom Forerom o manažmente vody v krajine, uhlíkovom poľnohospodárstve a o organizácii výrobcov v poľnohospodárstve.

Štátny tajomník M. Kováč v Bruseli: „Pôda je našim darom, našim dedičstvom a musí byť jednou z našich hlavných priorít“

25-05-2022
Foto: Štátny tajomník M. Kováč v Bruseli: „Pôda je našim darom, našim dedičstvom a musí byť jednou z našich hlavných priorít“V utorok 24.mája 2022 sa v Bruseli uskutočnila Rada ministrov AGRIFISH, na ktorej Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč. Štátny tajomník počas zasadnutia informoval ministrov o výsledkoch podujatia „Dialóg o budúcnosti ochrany pôdy v EÚ a jej potenciálu napomôcť pri dosahovaní cieľov Európskej Zelenej Dohody“, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2022 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Štátny tajomník M. Kováč na pracovnej ceste v Maďarsku

06-05-2022
Foto: Štátny tajomník M. Kováč na pracovnej ceste v MaďarskuMinisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč stretol s podštátnou tajomníčkou Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Anikó Juhász. V rámci programu pracovnej cesty štátny tajomník a podštátna tajomníčka, doprevádzaní vybranými rezortnými expertmi, navštívili odbytové družstvo výrobcov ovocia a zeleniny Hanság-Fertőmenti za účelom získania „know how" a zdieľania osvedčených postupov a dobrých praktík pri zakladaní a samotnom fungovaní organizácií výrobcov v Maďarsku.

Minister Vlčan na stretnutí predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky

22-04-2022
Foto: Minister Vlčan na stretnutí predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Poľskej republikyBezpečnosť a kvalita potravín, spolupráca v oblasti cieľov stratégie F2F, opatrenia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ale aj spolupráca v oblasti výskumu a inovácií pre rozvoj potravinových systémov a bio-hospodárstva boli témami rokovania ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuela Vlčana s poľským rezortným partnerom (Henryk Kowalczyk) počas stretnutia delegácií vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky, v piatok 22. apríla vo Vyšných Ružbachoch.

Minister Vlčan v Luxemburgu hovoril aj o riešení krízy v poľnohospodárskom sektore

08-04-2022
Foto: Minister Vlčan v Luxemburgu hovoril aj o riešení krízy v poľnohospodárskom sektoreVo štvrtok 7. apríla sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu. Ministri počas zasadnutia diskutovali o nedávno zverejnenom oznámení Komisie k potravinovej bezpečnosti, ktoré zahŕňa aj opatrenia na riešenie vplyvu ruskej invázie na Ukrajine zamerané na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v EÚ a vo svete.

Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov

22-03-2022
Foto: Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov  V pondelok 21. 3. 2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Ministri sa počas rokovaní zamerali najmä na aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu, ktorá okrem dopadov na globálne a európske dodávky potravín priniesla výrazný nárast cien poľnohospodárskych vstupov.

Pokračovanie úspešnej spolupráce s Gréckom

18-03-2022
Foto: Pokračovanie úspešnej spolupráce s GréckomŠtátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč absolvoval na pracovnej ceste do Grécka, uskutočnenej 17. marca 2022, sériu stretnutí za účelom rozvíjania spolupráce medzi krajinami v oblasti obnovy, zalesnenia a realizácie vodozádržných opatrení v požiarmi zasiahnutej oblasti regiónu Atika - Varybobi.

Štátny tajomník Kováč rokoval s poľským partnerom o budúcnosti lesníctva v EÚ

16-03-2022
Foto: Štátny tajomník Kováč rokoval s poľským partnerom o budúcnosti lesníctva v EÚV stredu 16. marca 2022 sa uskutočnilo online bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča so štátnym tajomníkom Ministerstva pre klímu a životné prostredie Poľskej republiky E. Siarkom. Spoločné rokovanie iniciovalo poľské Ministerstvo pre klímu a životné prostredie. Diskusia bola sústredená na tri nanajvýš aktuálne témy z oblasti lesníctva a lesníckej politiky. Konkrétne, návrh nariadenia o sprístupňovaní určitých komodít a produktov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ, zmeny navrhované Komisiou v oblasti nariadenia o LULUCF, ako aj implementáciu novej Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030.

Slovensko bude súčasťou medzinárodného humanitárneho konvoja

14-03-2022
Minister Samuel Vlčan sa stretol so zástupcami Svetového potravinového programu OSN (World Food Programme)V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, spustil Svetový potravinový program OSN (World Food Programme) ešte začiatkom marca humanitárnu operáciu. Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 miliónom ľudí. WFP je najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá poskytuje potravinovú pomoc krajinám v núdzi. Slovenská republika má jedinečnú príležitosť byť súčasťou tohto procesu.

Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 vo Vyšehrade

07-03-2022
Foto: Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 vo VyšehradeZávažná situácia na Ukrajine, príspevok strategických plánov SPP k spravodlivejšiemu a zelenšiemu európskemu poľnohospodárstvu, udržateľné cykly uhlíka, ako aj udržateľné potravinové systémy EÚ, boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska 4. marca vo Vyšehrade.

Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ

03-03-2022
Foto: Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚV stredu (2. 3. 2022) sa uskutočnila mimoriadna videokonferencia ministrov poľnohospodárstva (AGRIFISH) na tému Situácia na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu a podpora Ukrajiny. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Martin Kováč.

Na svetovej výstave v Dubaji prezentujeme inovatívne poľnohospodárske a potravinárske technológie

23-02-2022
Foto: Na svetovej výstave v Dubaji prezentujeme inovatívne poľnohospodárske a potravinárske technológieNa svetovej výstave Expo Dubaj vrcholí tematický týždeň zameraný na udržateľné poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Slovensko v rámci neho zastupuje štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood