Facebook Statistics
Legislatíva, pôda, pozemky

V sekcii sa nachádzajú metodické pokyny pre štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, zoznam ukončených a rozpracovaných projektov, ako aj opatrenia proti drobeniu pozemkov. Nájdete tu Prehľad právnych predpisov vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnených v Zbierke, ale aj samotné zákony nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenia a vestníky.

Oznámenie

22-12-2015
o vydávaní a distribúcii Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

31-12-2014
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2013

30-12-2013
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2013

Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood