Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

22-05-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 22.5.2013 zverejnená pravidelná mesačná...

Oznam

22-05-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 22.5.2013 zverejnená...

Oznam

15-05-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 15.5.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín v apríli 2013".
Oznam

21-03-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 21.3.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v januári až februári 2013 v krajinách EÚ 27".

Oznam

21-03-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 20.3.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín vo februári 2013".

Kalendár veľtrhov a výstav 2013

06-02-2013
aktualizovaný 26.8.2013

Oznam

04-02-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 4.2.2013 zverejnená „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za obdobie január až október 2012".

Oznam

20-12-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 20. 12. 2012 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v novembri 2012".

Oznam

20-12-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných indexov HICP potravín v januári až novembri 2012 v krajinách EÚ"

Slovenské výrobky po dvanásty raz v Ženeve

18-12-2012
Foto: Slovenské výrobky po dvanásty raz v ŽeneveDňa 6. decembra 2012 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve uskutočnil už 12. ročník prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE (Poznávanie rozdielov).
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood