Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

24-10-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 24.10.2013 zverejnená...

Oznam

16-10-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 16.10.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-september 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za september v rokoch 2011-2013"

Oznam

30-09-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 30.9.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až jún 2013“.

Oznam

23-09-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 23.9.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v januári až auguste 2013 v krajinách EÚ 27"

Oznam

20-09-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 20.9.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-august 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za august v rokoch 2011-2013"

Oznam

22-08-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dna 22.8.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ 27 za január až júl 2013“.Oznam

24-07-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec / Dokumenty / Podiel slovenských potravinárskych výrobkov v obchodnej sieti Slovenska bol dňa 24.7.2013 zverejnený Prehľad o vývoji podielu vybratých výrobkov slovenského pôvodu v obchodnej sieti Slovenska v rokoch 2002 až 2012

Oznam

19-07-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dna 19.7.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ 27 za január až jún 2013“.

Oznam

15-07-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 15.7.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až marec 2013“.

Oznam

24-06-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dna 24.6.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ 27 za január až máj 2013“.

Oznam

24-06-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 24.6.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín v máji 2013“.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood