Facebook Statistics
Značka Kvality


Oznam

27-03-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 27.3.2014 zverejnená...Oznam

27-01-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 27.1.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až december 2013"


Oznam

18-12-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 18.12.2013 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až november 2013"

Oznam

12-12-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 12.12.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-november 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za november v rokoch 2011-2013"

Oznam

10-12-2013
EFSA uverejnila vedecké stanovisko k pohode počas usmrcovania hovädzieho dobytka na bitúnkoch.

Oznámenie

20-11-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 20. 11. 2013 zverejnená „Informácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až august 2013"

Oznam

19-11-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 19.11.2013 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až október 2013"

Oznam

15-11-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 15.11.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-október 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za október v rokoch 2011-2013"
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood