Facebook Statistics

Oznam

13-11-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v októbri 2012“.

Oznam

22-10-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.10.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ za september 2012“.

Oznam

16-10-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 16.10.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v septembri 2012".


Oznam

13-09-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.9.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v auguste 2012".

Oznam

16-08-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 16.8.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU za júl 2012“.

Oznam

13-08-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.8.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v júli 2012“.

Oznam

17-07-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Potravinárstvo a obchod / Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec / Dokumenty / Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ
bola dnes zverejnená pravidelná mesačná informácia „Vývoj priemerných indexov HICP potravín v januári až júni 2012"

Oznam

17-07-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Potravinárstvo a obchod / Obchod / Dodavateľský potravinový reťazec / Dokumenty / Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dnes zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v júni 2012"