Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

22-09-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 22.9.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až august 2014"

Oznam

11-09-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 11.9.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín v auguste 2014"

Oznam

28-08-2014
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v sekcii POTRAVINÁRSTVO a OBCHOD / DOKUMENTY bol dňa 28. augusta 2014 zverejnený Zoznam prevádzkovateľov podľa percentuálneho podielu obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2014.

Oznam

15-08-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 15.8.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až júl 2014"

Oznam

28-07-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 28.7.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až jún 2014"

Oznámenie MPRV SR k vyplňovaniu a zasielaniu polročného výkazu podľa zákona o potravinách

17-07-2014
Dňa 17.6.2014 bolo na stránke SEKCIE POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU – DOKUMENTY zverejnené OZNÁMENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR...


Oznámenie

24-06-2014
Dňa 24. 6. 2014 bola na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI zverejnená „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v I. štvrťroku 2014".

Oznam

17-06-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 17.6.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až máj 2014"


Oznam

23-05-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 23.5.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až apríl 2014"

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood