Facebook Statistics

Oznam

27-01-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 27.1.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až december 2013"


Oznam

18-12-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 18.12.2013 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až november 2013"

Oznam

12-12-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 12.12.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-november 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za november v rokoch 2011-2013"

Oznam

10-12-2013
EFSA uverejnila vedecké stanovisko k pohode počas usmrcovania hovädzieho dobytka na bitúnkoch.

Oznámenie

20-11-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 20. 11. 2013 zverejnená „Informácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až august 2013"

Oznam

19-11-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 19.11.2013 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až október 2013"

Oznam

15-11-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 15.11.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-október 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za október v rokoch 2011-2013"

Oznam

24-10-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 24.10.2013 zverejnená...

Oznam

16-10-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 16.10.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín za obdobie január-september 2013" a "Medziročné porovnanie spotrebiteľských cien vybratých potravín za september v rokoch 2011-2013"

Oznam

30-09-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 30.9.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až jún 2013“.

Oznam

23-09-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bol dňa 23.9.2013 zverejnený pravidelný mesačný "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v januári až auguste 2013 v krajinách EÚ 27"
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood