Facebook Statistics
Značka Kvality

Platforma EÚ na odstraňovanie potravinových odpadov

30-11-2016
Dňa 29.11. 2016 sa uskutočnila konferencia k oficiálnemu otvoreniu EÚ Platformy na boj proti potravinovým stratám a plytvaniu s potravinami, ktorá bola zadefinovaná ako jeden z nástrojov v oblasti plytvania s potravinami v rámci balíčka obehového hospodárstva.

Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín výrobkov v krajinách EÚ za mesiac október 2016

22-11-2016
Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod - obchod - dodávateľský potravinový reťazec - dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ ...

HOVORME O JEDLE

22-11-2016
Foto: HOVORME O JEDLEDňa 16.11.2016 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie týždňa „Hovorme o jedle“. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil Ing. Milan Lapšanský, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu, ktorý zároveň aj odovzdával ocenenia víťazom spolu s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milanom Semančíkom.

VÝVOJ PRIEMERNÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN VYBRATÝCH POTRAVÍN NA SLOVENSKU - október 2016

15-11-2016
Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod / obchod / dodávateľský potravinový reťazec / dokumenty / „Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku“ bola dňa 15.11.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných potrebiteľských cien vybraných druhov potravín za január až október 2016.

Výsledky kontrol potvrdili vysokú kvalitu slovenských prvovýrobcov

17-10-2016
Foto: Výsledky kontrol potvrdili vysokú kvalitu slovenských prvovýrobcovKvalita a bezpečnosť potravín ako aj ochrana spotrebiteľa boli cieľom úradných kontrol kvality potravín a hygienických podmienok rezortu pôdohospodárstva.


Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ

20-05-2016
Na stránke ministerstva, v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU bola dňa 20.05.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až apríl 2016.


Oznam

18-04-2016
Na stránke ministerstva, v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU bola dňa 18.04.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až marec 2016.

Oznam

18-04-2016
Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 18.04.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín za obdobie január až marec 2016.

Oznam

23-03-2016
Dňa 23. 3. 2016 bola na stránke Sekcie potravinárstva a obchodu v časti OBCHOD a na hlavnej stránke ministerstva na banneri PODPORA EXPORTU v časti Informácie o vývoze a možnostiach jeho podpory zverejnená pravidelná štvrťročná Informácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až december 2015

Oznam

17-03-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Propagácia - Kalendár veľtrhov a výstav zverejnilo dňa 17. 3. 2016...

Oznam

15-03-2016
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 15. 3. 2016 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cenách vybraných potravín na Slovensku za obdobie január až február 2016.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood