Facebook Statistics

Oznam

26-01-2016
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 26. 1. 2016 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cenách vybraných potravín na Slovensku za január až december 2015.


Oznam

21-12-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 21.12.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až november 2015".

Oznam

11-12-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 11. 12. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cenách vybraných potravín na Slovensku za január až november 2015.

V Ženeve sa uskutočnil už 15. ročník Prezentácie potravín EÚ „BREWING THE DIFFERENCE“

09-12-2015
Foto: V Ženeve sa uskutočnil už 15. ročník  Prezentácie potravín EÚ „BREWING THE DIFFERENCE“Dňa 26. novembra 2015 sa v Ženeve na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) konal XV. ročník už tradičného podujatia Brewing the Difference (Poznávanie rozdielov). Na tomto podujatí sa zúčastnili takmer všetky členské štáty EÚ vrátane SR, aby opäť ponúkali na degustáciu svoje potravinárske výrobky...

Oznam

18-11-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 18.11.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až október 2015".


Oznam

19-10-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 19. 10. 2015 zverejnená pravidelná mesačná Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až september 2015.

Oznam

23-09-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 23.9.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až august 2015.

Hovorme o jedle

21-09-2015
Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 12. 10. 2015 do 16. 10. 2015 tretí ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“.

Oznam

24-08-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 24.8.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravin v krajinách EÚ – 28 za január až júl 2015"

Oznámenie

21-07-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 21. 7. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za január až jún 2015.

Oznámenie

25-06-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 25. 6. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za január až máj 2015.