Na pôde OSN sa diskutovalo o lesoch: Zásadný význam pre udržateľný rozvoj

24-07-2019