Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ_RIÚS Prešov, RIÚS Košice, UMR Nitra, UMR Banská Bystrica

12-06-2018

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy – 15.5.2017:

Územie RIÚS Prešov:

 • predložených – 98 projektov v hodnote 9 633 239,83 € (zdroje EÚ)
 • schválených 67 projektov v hodnote 7 374 744,17 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 28 projektov v hodnote 1 942 960,26 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie/ neschválené v procese administratívneho overovania 3 projekty v hodnote 240 109,50 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie RIÚS Košice:

 • predložených – 66 projektov v hodnote  4 867 300,66 € (zdroje EÚ)
 • schválených 23 projektov v hodnote 1 812 460,88 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 35 projektov v hodnote 2 469 451,75 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 8 projektov v hodnote 547 041,07 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Nitra:

 • predložených –  13 projektov v hodnote 699 456,19 € (zdroje EÚ)
 • schválených 13 projektov v hodnote 698 665,68 € (zdroje EÚ)

Územie UMR Banská Bystrica:

 • predložených – 13 projektov v hodnote 1 706 950,29 € (zdroje EÚ)
 • schválených 13 projektov v hodnote 1 684 622,57 € (zdroje EÚ)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)