Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie Značky kvality SK k Agrokomplexu 2013

05-06-2013
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK v roku 2013 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek slávnostne udelí ocenenia ZNAČKA KVALITY SK...

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood