Facebook Statistics

Aktuality

M. Lacko-Bartošová na konferencii Agrobiznis 2013

08-02-2013

(Nitra, 7. februára 2013) - Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová sa zúčastnila na konferencii Agrobiznis v roku 2013 v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.

Cieľom organizátorov bola diskusia o ekonomike agrárneho podnikania v roku 2013 a načrtnutie východísk a smerov na jeho zefektívnenie.

Štátna tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová v príhovore zdôraznila, že poľnohospodárstvo patrí medzi najstaršie činnosti človeka a okrem dorábania potravín určovalo vždy aj kultúrnu úroveň spoločenstva. „Z pohľadu udržateľného vývoja spoločnosti patrí poľnohospodárstvo ku kľúčovým odvetviam prežitia, lebo zabezpečuje výživu ľudstva. Každý štát sa musí vo svojej praktickej politike snažiť, aby zabezpečil výživu vlastného obyvateľstva. Žiaľ tento základný a významný atribút prosperity našej spoločnosti absentuje a potrvá niekoľko rokov, kým s vynaložením veľkého úsilia dokážeme nahradiť dovážané potraviny, ktoré sme ešte len nedávno dokázali dorobiť na našom území sami. Náš súčasný cieľ je jasný, robíme všetko pre to, aby sa zvýšil podiel domácich potravín na pultoch našich obchodov,“ povedala Magdaléna Lacko-Bartošová.

V príhovore ďalej štátna tajomníčka ocenila iniciatívu vydavateľstva mesačníka Slovenský chov, ktoré poskytuje väčší priestor budúcim poľnohospodárom v rámci súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec. „Je to jedinečná príležitosť pre ambicióznych mladých ľudí podeliť sa s názormi, nápadmi a pohľadom na problémy so skutočnými manažérmi úspešných poľnohospodárskych firiem,“ povedala Magdaléna Lacko-Bartošová. Privítala aj záujem škôl, ktoré sa do súťaže zapojili nomináciou svojich najšikovnejších žiakov.

Príčiny, scenáre a riešenia krízy v Európe rozobral analytik INESS Juraj Karpiš.
Bálint Pém, predseda ASYF(Združenie mladých farmárov Slovenska), sa vo svojom vystúpení zameral na šance mladých farmárov v novom programovacom období 2014 – 2020.
Očakávanému vývoju cien poľnohospodárskych plodín na burzách v USA a EÚ a využitiu tejto situácie v prospech rozvoja poľnohospodárstva sa venovali portfólio manažér Tatra esset management, a.s. Michal Májek a Dávid Karkulín z Agromagazínu.

Analytik Trim Broker, a.s. Tomáš Plavec informoval prítomných o možnostiach stabilizácie príjmov farmárov.

Súčasťou podujatia bolo semifinále súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec. Stretli sa v nej študenti trinástich stredných škôl s maturitnými odbormi, zameranými na agrosektor a služby pre vidiek z celého Slovenska. Cieľom je motivovať mladých ľudí k štúdiu na stredných školách s poľnohospodárskym zameraním, k práci v agrosektore a životu na vidieku.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood