Facebook Statistics

Aktuality

Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018

13-08-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako organizátor, Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ako partner podujatia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik ako organizačný garant Vás pozývajú na Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018.

Termín konania: 17.8.2018, 9.30 - 12.30
Miesto: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, pavilón K
​Téma: Pokrok v rokovaniach o budúcej SPP v rokoch 2021-2027

Podrobnejšie informácie sa dozviete v pozvánke.​

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood