Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Matečná: Dokedy si necháme zaberať polia a lúky betónovými halami?

06-11-2017

Ministri poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ) dnes na Rade pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli rokovali o udržateľnom obhospodarovaní pôdy. Diskusia smerovala aj k vízii trvalo udržateľného obhospodarovania pôdy v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020.

  • Agroministri EÚ rokovali o udržateľnom obhospodarovaní pôdy
  • Urbanizáciou prichádzajú krajiny EÚ o množstvo poľnohospodárskej pôdy
  • Pôda by nemala byť podľa slovenskej ministerky klasickým „tovarom“

„Je načase, aby sme na Slovensku začali vážne rozmýšľať nad tým, ako dlho ešte budeme povoľovať investorom zastavovať polia a lúky betónovými halami a parkoviskami a pritom bývalé priemyselné areály zostávajú chátrať. Stavajme priemyselné haly tam, kde potraviny nedopestujeme a nie naopak. Cesta späť bude výrazne ťažšia, ak nie nemožná. Orná pôda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Práve problém zaberania pôdy urbanizáciou a jeho riziká spoločne s klimatickými zmenami a potravinovou bezpečnosťou zasahuje väčšinu členských krajín EÚ. O zaberaní pôdy urbanizáciou pritom hovorí aj Kjótsky protokol, ktorý ho považuje za vážny problém. Práve úrodná pôda, či už ide o polia alebo lúky, totiž dokáže okrem zásobovania potravinami viazať veľké množstvo CO2. Množstvo krajín EÚ pritom v súčasnosti zasahujú klimatické zmeny na juhu Európy spôsobujúce eróziu a dezertifikáciu, na severe zasa nadmerné zrážky ničia úrody.

Slovenský agrorezort je zástancom záväznej celoeurópskej legislatívy na ochranu pôdy, podobne ako je to pri vode. „Na ochranu poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné, aby sa na úrovni EÚ aplikoval princíp poľnohospodárskej pôdy, ako jedného zo základných výrobných prostriedkov a nie klasického tovaru a vyzvala som na to aj Európsku komisiu,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Na zabezpečenie udržateľného obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy je tiež potrebné legislatívnymi opatreniami podporiť rovnomernú distribúciu jej užívania, vlastníctva a predchádzať tým špekulatívnym nákupom pôdy a koncentrácii jej vlastníctva. Nutné je zvýšiť počet menších aktívnych užívateľov a drobných agropodnikateľských foriem a podporovať lepší prístup aktívnych farmárov k nadobúdaniu vlastníctva pôdy.

VIDEO: https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/agriculture-and-fisheries-council-november-2017-18740/roundtable-agriculture-18b72


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood