Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort už pracuje na systémových riešeniach na podporu hydiny

26-05-2017

Reakcia na tlačovú konferenciu Únie hydinárov Slovenska

"Podpora slovenských potravín, a to sa týka aj hydiny, je naša dlhodobá priorita," povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. "Nie je to samoúčelné. Slovenské potraviny máme z hľadiska bezpečnosti a kvality plne pod kontrolou, obrazne povedané od farmy až po nákupný košík. Naše kontroly opakovane potvrdili, že potraviny s krajinou pôvodu zo Slovenska patria medzi najkvalitnejšie na trhu. Nehovoriac o tom, že kúpou slovenských produktov podporujeme slovenskú ekonomiku a zamestnanosť."

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vidí riešenia podpory slovenskej hydiny v jedálňach vo viacerých rovinách.

Prvou je podpora samotných hydinárov. V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa dlhodobo snažíme o vyrovnanie platieb, aby sme sa dostali na úroveň vyspelých európskych krajín. Pokiaľ budú iné krajiny dotovať výrobu potravín viac ako my, ťažko im budeme cenovo konkurovať. Pripravujeme tiež notifikáciu štátnej pomoci pre hydinárov aj systémové opatrenia. Už dnes je možné, aby hydinári požiadali o dotáciu z programu rozvoja vidieka na tzv. wellfare, čiže na zlepšenie životných podmienok zvierat. Na začiatku sú potrebné síce relatívne vysoké investície, avšak ide o pomerne vysokú návratnosť.

Druhou oblasťou, v ktorej je možné pomôcť slovenským hydinárom, sú samotní spotrebitelia a obstarávatelia. Tí nepriamo rozhodujú o tom, čo budú obchodníci a prevádzkovatelia stravovacích zariadení ponúkať. Preto vyzývame zákazníkov stravovacích zariadení, aby sa zaujímali o pôvod a zloženie potravín, ktoré konzumujú a snažili sa ovplyvniť jedlá, ktoré jedálne a reštaurácie ponúkajú. Ministerka Gabriela Matečná v máji minulého roka predložila do vlády materiál s názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie. Práve v tomto materiáli odporúčame prevádzkovateľom zariadení hromadného stravovania nakupovať nielen na základe ceny, ale ako hlavné kritérium s váhou 60% stanoviť kvalitu. Cena by mala tvoriť len 40%. Odporúčame tiež zohľadňovať vysledovateľnosť výrobku, sezónnosť, preferovať regionálne produkty a uprednostňovať napríklad chladené produkty pred mrazenými a podobne.

Treťou oblasťou je príprava národného potravinového katalógu. Ten okrem iného zabezpečí, aby nebezpečné alebo nízkokvalitné potraviny jednoducho nebolo možné obstarávať. Ministerstvo aktuálne pripravuje technologickú časť projektu, so spustením pilotnej fázy počítame koncom tohto roka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood