Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výsledkom spolupráce ministerstva pôdohospodárstva a reťazca LIDL bude zvýšenie podielu slovenských potravín

08-03-2017

Väčší podiel slovenských potravín a zintezívnenie in-out akcií. To je výsledok rokovaní medzi naším ministerstvom a obchodným reťazcom LIDL.

„Dlhodobým cieľom ministerstva pôdohospodárstva je zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch predajní,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu. „Zlepšíme tým odbyt slovenských výrobcov a pomôžeme zvýšiť zamestnanosť v regiónoch. Domáce potraviny sú čerstvejšie, nemusia za zákazníkom cestovať stovky kilometrov a nemusí byť v nich toľko konzervantov a stabilizátorov.“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa na rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti Lidl Holding Slovenská republika dohodli na spoločnom postupe vo veci zvýšenia podielu slovenských potravín na celkovom obrate spoločnosti a zintenzívnenia in-out akcií na slovenské potraviny.

„Podiel obratu slovenských potravín na celkovom obrate spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. je veľmi nízky. Ministerstvo venuje maximálne úsilie na dosiahnutie svojho cieľa práve spoločným pozitívnym prístupom oboch strán zmeniť aktuálny stav,“ vysvetlil Milan Lapšanský. „Oceňujeme fakt, že skupina slovenských dodávateľov bola rozšírená o dodávateľa mäsa a mäsových výrobkov a v krátkej budúcnosti pribudnú ďalší dvaja - zatiaľ v testovacom režime.“

Obe strany sa dohodli, že zrealizujú pracovné stretnutie s potenciálnymi dodávateľmi  s cieľom definovať kvalitatívne a objemové požiadavky reťazca na dodávateľa pre slovenskú časť maloobchodnej siete Lidl.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood