Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva nastavuje nové pravidlá pre verejné obstarávanie

08-03-2017

Ministerstvo stanovilo nové pravidlá transparentnosti pri vyhlasovaní verejných obstarávaní (VO). Poradenstvo bude objednávať prostredníctvom rámcových dohôd s ôsmimi dodávateľmi v každej kategórii. Chce tak predchádzať kartelovému správaniu účastníkov trhu a tým efektívnejšie vynakladať štátne financie. Ministerstvo vyhlási VO v 11 oblastiach.

  • Nové pravidlá rezortu s vysokou transparentnosťou a efektívnosťou pri verejných obstarávaniach
  • Vyhlásenie verejných obstarávaní v 11 oblastiach poradenských služieb
  • Celková predpokladaná hodnota 48 miliónov eur bez záväzku čerpania

Cieľom verejných obstarávaní vyhlásených ministerstvom je transparentnosť procesov, elektronizácia a centralizácia činností VO a tým čo najefektívnejšie vynakladanie štátnych financií. Rámce pre VO rezortu stanovila interná smernica, ktorú ministerstvo vydalo v novembri 2016.

Verejná súťaž na Služby technických, právnych a ekonomických poradcov, ktorú rezort vyhlási v najbližších dňoch, bude pozostávať z jedenástich oblastí. V každej z nich ministerstvo plánuje uzatvoriť osem rámcových dohôd. Súťaž bude vyhlásená ako rámcová, s jej víťazmi tak budú uzatvorené len rámcové dohody, bez povinnosti čokoľvek objednať. Tento postup ministerstvo realizuje až na základe kladného oznámenia o vykonaní ex-ante posúdenia podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní.

Poradenské služby predstavujú odborné a konzultačné činnosti expertov v oblastiach, predovšetkým mimo bežnej agendy ministerstva. Ide napríklad o technické poradenstvo pre stavby či laboratóriá, technické poradenstvo v oblasti strojov, strojných mechanizmov, dopravných zariadení a dopravných prostriedkov, taktiež technické poradenstvo v oblasti elektronických, elektrotechnických a telekomunikačných zariadení.

Od zavedenia novej smernice v novembri 2016 MPRV SR vyhlásilo tri nadlimitné verejné súťaže (zemný plyn, elektrická energia, stravné poukážky), ktoré momentálne vyhodnocuje. Zápisnice sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa. Vo všetkých prípadoch ide o nadlimitné zákazky vyhlásené ako centrálne verejné obstarávania v rámci rezortu, s možnosťou zapojenia aj podriadených organizácií rezortu. Vo všetkých prípadoch pôjde o rámcové dohody, pričom k plneniu dôjde len na základe aktuálnej potreby. Ministerstvo privíta, ak sa do súťaže prihlási čo možno najviac uchádzačov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood