Facebook Statistics
Značka Kvality

Ide o vypracovanie štúdií a projektových dokumantácií. Je možné projekt pripraviť aj bez VOS/VO len s prípravou rozpočtu na základe skúseností s predchádzajúcimi projektami a udaním cien od niekoľkých spoločností za podmienky realizácie VOS/VO po podaní p

15-06-2010

V prípade žiadosti predloženej v zmysle schémy pomoci de minimis – projektová dokumentácia alebo štúdia – je žiadateľ povinný vykonať VO/OVS pred podaním žiadosti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood