Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Hľadáme riešenie pre chov norika muránskeho typu

12-01-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) hľadá možnosti, ako zachovať chov ťažných koní plemena norik muránskeho typu. Prijateľným riešením by bolo administratívne pričlenenie k Národnému žrebčínu v Topoľčiankach, ktorý má odborné kapacity na šľachtiteľskú činnosť.

Po prevode majetkov do správy Národného parku Muránska Planina prišiel š. p. LESY SR o zdroje na financovanie chovu koní norika muránskeho typu, ktorý sa zabezpečuje na strediskách na Veľkej Lúke pri Muráni a v Dobšinej. Správa národného parku v pôsobnosti rezortu životného prostredia neprevzala do svojej správy stredisko v Dobšinej a tiež kone, zamestnancov a hnuteľný majetok na Veľkej Lúke. Súčasťou protokolu o prechode správy je dohoda, že správa národného parku prispeje v roku 2023 sumou najmenej 200 tisíc EUR na chov norikov na Veľkej Lúke.  Z dlhodobého hľadiska je však potrebné zabezpečiť systémové financovanie a organizačné zabezpečenie, aby sa chov norikov muránskeho typu, ako uznaný šľachtiteľský chov, zachoval. 

Chov ťažných koní plemena norik muránskeho typu aktuálne parí do portfólia š. p. LESY SR. Tieto kone sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne, či pri šetrných lesných prácach umožňujúcich starostlivosť o lesy podľa princípov prírode blízkeho hospodárenia. Tradícia ich chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950, ako šľachtiteľský chov bol uznaný v roku 1995.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood