Facebook Statistics
Značka Kvality

Fipronil vo vajciach putuje krížom-krážom po Európe

04-09-2017

Holandské vajcia, nemecký spracovateľ, rakúsky alebo maďarský distribútor. Aj takýmto spôsobom sa dostávajú produkty s nadlimitným množstvom pesticídu fipronil na slovenský trh.

V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, našli slovenskí potravinoví inšpektori ďalšie výrobky obsahujúce nadlimitné množstvo fipronilu. Témou potravinového škandálu sa bude zajtra zaoberať aj Rada ministrov EÚ v estónskom Talline.

„Po prepuknutí kauzy s holandskými vajcami obsahujúcimi nepovolené množstvo pesticídu fipronil pokračujeme v cielenej kontrole bezpečnosti potravín pochádzajúcich z iných krajín. Aj vďaka aktívnemu prístupu našich potravinových inšpektorov sa nám podarilo objaviť ďalšie výrobky obsahujúce nepovolené množstvo fipronilu a stiahnuť ich z trhu,“ vyhlásila Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR).

Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 30.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že na územie Slovenskej republiky bol dovezený výrobok Eifix-Eiweiß. Vaječný výrobok bol dodaný do firmy BONEX Slovakia s.r.o., Komárno od rakúskeho veľkopredajcu R&S Gourmet. V tomto výrobku boli analyzované rezíduá fipronilu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno vykonala kontrolu na uvedenej adrese. Kontrolou bolo zistené, že na uvedenej adrese nie sú k dispozícii dokumenty o distribúcii, nakoľko konatelia sú obyvatelia Maďarskej republiky. Z týchto dôvodov nebolo zatiaľ možné zistiť distribučný zoznam tohto výrobku do prevádzkarní v Slovenskej republike. "Aj napriek tomu ŠVPS SR pokračuje v šetrení uvedeného prípadu a akonáhle získa od dodávateľa distribučný zoznam, prijme opatrenia a zverejní ich obsah," spresnil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 31.8.2017 Národný kontaktný bod na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS SR) informácie o tom, že výrobca Mondelez Czech Republic s.r.o. z vlastnej iniciatívy sťahuje z trhu výrobky s názvom "Zlaté věnečky žloutkové". Zákazníci môžu výrobky vrátiť v mieste ich nákupu. Testy, ktoré prítomnosť fipronilu buď potvrdia alebo vyvrátia, ešte nie sú hotové.

Ministerka Gabriela Matečná sa v týchto dňoch zúčastňuje stretnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v estónskom Talline. Ministri poľnohospodárstva EÚ sa budú touto témou zaoberať zajtra, 5. septembra. „Naše kontroly zamerané na fipronil budú naďalej pokračovať. Nemôžeme si dovoliť riskovať zdravie našich obyvateľov. Naďalej platí, že ideálne je vsadiť na slovenské potraviny, kde máme celý výrobný proces plne pod kontrolou od farmy až po obchod,“ vyhlásila Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vyzvala slovenských spotrebiteľov, aby sa nielen v obchodoch, ale aj v reštauráciách a hoteloch pýtali na pôvod surovín.

Ako správne nakupovať vajcia sa spotrebitelia dozvedia priamo na webovom sídle ministerstva: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=385&id=11358


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood