Facebook Statistics
Značka Kvality

FAO pripravila informačné letáky „10 vecí, ktoré je potrebné vedieť o COVID -19 a bezpečnosti potravín“

18-08-2021

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pripravila 3 informačné letáky „10 vecí, ktoré je potrebné vedieť o COVID -19 a bezpečnosti potravín“ ("10 things to know about COVID-19 and food safety") určené pre potravinárske prevádzky, spotrebiteľov a autority v oblasti bezpečnosti potravín.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood