Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

EUROTOX 2017

25-01-2017

Národný Kontaktný Bod EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 53. Kongrese Európskych Toxikologických Spoločností EUROTOX 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-13.9.2017 v Bratislave.

Abstrakty na kongres je možné zaslať do 31.1.2017 prostredníctvom submission page

Predbežný program je už dostupný na webovom sídle venovanom kongresu.

Všetky dostupné informácie o kongrese sú dostupné na webovom sídle: http://www.eurotox2017.com/