Facebook Statistics

Európska komisia zverejnila hlavný pracovný program Horizon Europe na obdobie 2021 – 2022

30-06-2021

Európska komisia (EK) zverejnila hlavný pracovný program Horizon Europe na obdobie 2021 - 2022.

Súvisiacu tlačovú správu nájdete na webovej stránke EK.

Dostupné možnosti financovania výskumu a inovácií spolu s prvými výzvami na predkladanie návrhov, ktoré sa otvoria 22. júna, sú prístupné na portáli EÚ Funding and Tenders. Nájdete tu aj ďalšie materiály, ako právne predpisy, výzvy, dokumenty, usmerňovacie dokumenty, termíny a vzory.

Mohli by vás zaujímať najmä príležitosti pre výskum a inovácie v oblasti potravinových systémov prostredníctvom  Cluster 6 on "Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment" ('annex 9'). Podrobnosti týkajúce sa súvisiacich výziev a tém nájdete tu.

Dni EÚ pre výskum a inovácie, ktoré sa konali online 23. a 24. júna,  poskytli príležitosť dozvedieť sa viac o novom programe Horizon Europe a jeho aktivitách.

Ak máte akékoľvek praktické otázky týkajúce sa pracovného programu Horizon Europe, kontaktujte dostupnú technickú podporu a podporné služby.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood