Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska komisia sa začne zaoberať posilnením postavenia farmára a nekalými obchodnými praktikami

02-11-2016

Slovenské predsedníctvo zaznamenalo významný úspech na poli diplomacie. Európska komisia po prvýkrát uznala, že posilnenie postavenia farmára je téma aj pre celoeurópsku exekutívu. Súčasťou tejto témy sú aj nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Európska komisia zaradila prioritu slovenského predsedníctva v oblasti poľnohospodárstva – posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci, do svojho pracovného programu na rok 2017. Súčasťou tejto témy je aj problém nekalých obchodných praktík, ktoré už dlhšiu dobu sužujú slovenských poľnohospodárov a potravinárov.

„Našim cieľom sú férové obchodné podmienky a správanie sa, na všetkých úrovniach potravinového dodávateľského reťazca. Vyhrali sme jednu bitku. Boj za slovenských, ale aj európskych farmárov a spracovateľov pokračuje,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tému, o ktorej sa roky len hovorilo tak posunula agrárna diplomacia Slovenska pod jej vedením na úroveň exekutívy EÚ – Európskej komisie.

Ide doslova o husársky kúsok slovenskej agrárnej diplomacie. Od malej stredoeurópskej krajiny ako je Slovensko, s relatívne malým sektorom poľnohospodárstva, pritom čakal takýto prelom len málokto. Je to totiž po prvýkrát, kedy EK formálne uznala, že tejto téme je potrebné venovať pozornosť. Roky ju ignorovala aj napriek tomu, že naprieč EÚ až 20 členských štátov prijalo vnútroštátnu legislatívu, ktorá rieši obchodno-dodávateľské vzťahy farmárov, spracovateľov a predajcov. Navyše Európsky parlament od roku 2009 prijal až päť rezolúcií volajúcich po riešení tohto problému.

Slovenský agrorezort so svojim tímom v Bruseli plánuje využiť zostávajúce obdobie predsedníctva na ešte silnejší tlak na exekutívu EÚ, aby čím skôr prišla s jednotným európskym riešením tohto problému a to harmonizovaním existujúcich podmienok v rámci vnútorného trhu EÚ. Na poslednom zasadnutí Rady poľnohospodárskych ministrov v decembri pod taktovkou ministerky Gabriely Matečnej, plánuje prijatie záverov Rady, ktorými by všetky členské štáty zaujali jednoznačné stanovisko k tejto téme.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood