Facebook Statistics

Epidémia salmonelózy spojená s dovážanými výrobkami zo sezamu

15-10-2021

Päť európskych krajín oznámilo salmonelózy spojené s konzumáciou produktov zo sezamu, ako sú tahini a halva, dovážaných zo Sýrie.

Od januára 2019 je v Dánsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku a Švédsku postihnutých až 121 ľudí. S epidémiou je spojených niekoľko typov salmonel - S. Mbandaka, S. Havana, S. Orion, S. Amsterdam, S. Senftenberg a S. Kintambo.

Výrobky sú zabalené a pripravené na konzumáciu, čo naznačuje, že ku kontaminácii došlo skôr, ako sa dostali na európsky trh.

Kontrolné opatrenia u príslušných šarží sa vykonávajú od augusta 2020. Napriek tomu boli prípady hlásené ešte v septembri 2021. Dôvodom môže byť to, že výrobky majú dlhú trvanlivosť a skladujú sa v domácnostiach.

Vedci EFSA a ECDC dospeli k záveru, že v EÚ/EHP stále existuje riziko nových infekcií spôsobených salmonelou a súvisiacich s týmito výrobkami.

Viac informácií nájdete v hodnotení rizika ECDC-EFSA: Joint ECDC-EFSA Rapid Outbreak Assessment: Multi-country outbreak of multiple Salmonella enterica serotypes linked to imported sesame-based products.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email Press@efsa.europa.eu

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood