Facebook Statistics

Ekologické poľnohospodárstvo

20-01-2009

(aktualizované 9.6.2014)

Linky na stránky zaoberajúce sa ekologickým poľnohospodárstvom:

http://www.uksup.sk/index.php?n=8
http://www.naturalis.sk
http://www.ecotrend.sk/
http://www.biospotrebitel.sk/bio-magazin/magazin-ekologicke-polnohospodarstvo.htm

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood