Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

EK potvrdila zákaz dovozu niektorých produktov z Ukrajiny

03-05-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) víta rýchlosť reakcie EÚ pri riešení situácie v súvislosti s dovozom obilia a potravín z Ukrajiny. Preto dnes vláda SR schválila zmenu uznesenia  č. 187 zo 17. apríla 2023. Návrh na rokovanie predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Nariadenie Európskej komisie definuje užší rozsah vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny, než na ktoré sa vzťahuje uznesenie vlády SR zo 17. apríla 2023. Podľa prijatého Opatrenia EK, ktoré vstúpilo do platnosti 2. mája a potrvá do 5. júna, je do piatich členských štátov EÚ (Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko) zakázané dovážať pšenicu, kukuricu, semená repky a slnečnice. Ukrajinské produkty môžu cez tieto krajiny aj naďalej prúdiť prostredníctvom spoločného koridoru solidarity.

Na našom území okrem toho stále platí Usmernenie, ktoré vydala ŠVPS SR na príkaz ministra Vlčana dňa 13. 4. 2023, ktoré definuje zákaz spracovania a uvedenia na trh všetkých agroproduktov z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny, ktoré neprešli našou štátnou kontrolou. Usmernenie bolo vydané z dôvodu ochrany zdravia našich občanov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood