Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA znižuje hodnotu tolerovateľného príjmu melamínu

14-04-2010

Parma,
12.apríla 2010

Tlačová správa

EFSA znižuje hodnotu tolerovateľného príjmu melamínu

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín znížil prípustné denné dávky (TDI)(1) pre melamín - chemikáliu hlavne používanú pri výrobe niektorých plastov, pretože ako nové hodnotenia naznačujú,  môže mať škodlivé účinky na obličky na nižších úrovniach príjmu, než sa predtým myslelo. Použitím štatistickej analýzy pre toxikologické údaje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii,  experti Panelu EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM Panel) stanovili novú hodnotu TDI na úrovni 0,2 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti. To je v súlade s TDI stanoveným Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2008.

Malé množstvo melamínu môže migrovať do potravín z materiálov, ako sú plastové šálky a taniere na báze melamínu (melaware plastics) Avšak, údaje o expozícii analyzované Panelom EFSA pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami (CEF Panel) ukázali, že expozícia melamínom cez potraviny je vo všeobecnosti pod hranicou TDI. V stanovisku sa odporúča, aby EÚ limity pre migráciu melamínu do potravín boli  prehodnotené, pretože jedlo  nie je jediným zdrojom expozície.

EFSA už predtým poskytla vedecké poradenstvo pre Európsku komisiu v nadväznosti na podvodné kontaminácie krmív pre domáce zvieratá a mliečnych výrobkov z Číny s melamínom v roku 2007 a 2008 pre každú komoditu zvlášť (2). V roku 2009 Európska komisia požiadala EFSA, aby znovu posúdil TDI pre melamín a určil pravdepodobnú mierou pozadia expozície melamínu a súvisiacich látok pre ľudí a zvieratá.


(1) Prípustná denná dávka je množstvo látky, ktoré môže byť konzumované každý deň počas celého života bez toho, aby  mohlo spôsobiť nepriaznivé účinky na zdravie.
(2) Melamín obsahuje vysoké množstvo dusíka, a bol v minulosti nezákonne pridávaný do potravín s cieľom budiť dojem zvýšeného obsahu bielkovín.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood